Numerologie
Fidelia
articole

Cine se teme de numărul fiarei?

Anumite calcule ne îndreptăţesc să spunem că 9 este numărul specific al fazei noastre de evoluţie, deci un simbol al omenirii în faza actuală. Să vedem câteva interpretări.

În ebraică, "Adam" se scrie ADM. Adunând valoarea kabbalistică a literelor obţinem: 1+4+4=9. Deci, Adam este simbolul întregii umanităţi şi nu a unei singure entităţi.

Apoi, dacă cercetăm numărul fiarei, 666 din Apocalipsa lui Ioan, care este un adevărat tratat de metafizică şi nicidecum un roman de groază, observăm că: 6+6+6=18, (18)=9, deci umanitatea, omul însuşi, este cauza care se opune progresului propriu. În aceeaşi scriere apare o undă de speranţă ştiind că numărul celor salvaţi este de 144000. Dar (144000)=9, deci va fi salvată omenirea în ansamblul ei. Numărul celor incapabili să progreseze este neglijabil faţă de total.

Biblia este scrisă într-un sens metaforic. Dacă nu reuşim să percepem ceea ce se ascunde în spatele metaforei, să dezlegăm înţelesurile din ea, riscăm să o vedem ca pe o scriere interesantă, fascinantă dar totuşi ireală, din care să nu putem învăţa aproape nimic despre adevărurile universale, să nu-i percepem adevăratul sens, care este cel metafizic.

Despre numere spunea şi Sf. Augustin: "Necunoaşterea ştiinţei numerelor împiedică înţelegerea multor pasaje metaforice şi mistice ale scripturilor".

Extras din cartea: Firicel Ciarnău - "Numerele vii"