Numerologie
Fidelia
compatibil

Graficul numerologic al evoluţiei personale

Fiecare om are o evoluţie sinuoasă de-a lungul vieţii: perioade de glorie şi perioade normale. Prin înmulţirea între ele a tuturor datelor din componenţa datei de naştere (zi, lună, an) se obţine un număr de şapte cifre (în caz de nevoie se adaugă zero-uri în faţă), cu care se poate concepe un grafic.

Exemplu: 0388476

Grafic

Atenţie! Valoarea 0 (zero) nu înseamnă cădere sau încetarea vieţii, ci o perioadă absolut normală, fără evenimente deosebite.

Notă: Programele de calcul sunt oferite numai participanţilor la cursul de numerologie.

Vă invităm să participaţi la cursurile de numerologie!