Numerologie
Fidelia
calcule

Calcularea numerelor principale

Este nevoie de data naşterii şi de numele complet, după care se calculează 9 numere importante.

Vibraţia naşterii
Se obţine prin adunarea cifrelor din componenţa datei de naştere: ziua, luna, anul, până la obţinerea unei singure cifre (adunarea fadică). Reprezintă peronalitatea. Este cel mai important număr.

La cifrarea numelui şi prenumelui este nevoie de tabelul valorilor numerologice ale literelor.

Valorile numerologice ale literelor

Numărul dominant
Este numărul care apare de cele mai multe ori în cifrarea numelui şi prenumelui, el va avea o influenţă hotărâtoare în caracterizarea personalităţii.
Numărul karmic
Este numărul care nu apare deloc în cifrarea numelui sau a prenumelui şi reprezintă lectii care au rămas neînvaţate dintr-o altă viaţă şi care acum urmează să fie absolvite şi realizate.
Vibraţia de interior
Este suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor ce reprezintă vocale din nume şi prenume. Numărul de interior semnifică personalitatea ascunsă, forţa internă, înclinaţii şi motivaţii interioare.
Numărul de exterior
Suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare consoanelor numelui şi prenumelui. Ne arată proiecţia externă a personalităţii, manifestările exterioare, relaţiile cu ceilalţi. Aşa cum ne cunosc ceilalţi.
Numărul de expresie
Suma redusă la o cifră dintre numărul de interior şi cel de exterior. Ne dă relaţii despre rolul pe care doreşte să-l joace, scopurile din subconştient.
Numărul activ
Suma redusă la o cifră a cifrelor corespunzătoare tuturor literelor ce compun prenumele. Acest număr influenţează puternic numărul de expresie. Prenumele primit la naştere are o deosebită importanţă, el ne particularizează de ceilalţi membri ai familiei.
Numărul ereditar
Specific membrilor unei familii, influenţează numărul de expresie dar nu în aşa mare măsură cum o face numărul activ. Se obţine din suma redusă la o cifră a tuturor cifrelor corespunzătoare numelui de familie. Numărul ereditar de cele mai multe ori se schimbă la căsătorie. El reprezintă participarea la karma comună a unei familii.
Numărul cosmic
Este suma redusă la o cifră a numerelor activ, ereditar şi vibraţia naşterii, în fond, suma tuturor cifrelor corespunzătoare numelui, prenumelui şi a datei naşterii. Este şi o altă imagine despre noi, ca o încununare a studiului de până acum.

Notă: Programele de calcul sunt oferite numai participanţilor la cursul de numerologie.

Vă invităm să participaţi la cursurile de numerologie!